Інформаційний бюлетень «Редукціон» № 9-10-11 (139-140-141) — жовтень, листопад, грудень 2017 року
Інформаційний бюлетень «Редукціон» № 9-10-11 (139-140-141) — жовтень, листопад, грудень 2017 року


  


Відсутність Моніторингу державних закупівель з боку Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, цеЛист інформативного характеру від 21.12.2010 № 3302-27/15114-07  
21.12.2010 №3302-27/15114-07
Учасникам процедур закупівель
(фізичним, юридичним особам),
розпорядникам державних коштів
(замовникам) та іншим
заінтересованим особам
 
Щодо контролю
 
Мінекономіки на численні звернення щодо здійснення контрольних заходів повідомляє.
Контроль за дотриманням законодавства замовниками у сфері закупівель Мінекономіки проводило відповідно до Порядку про здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо державних закупівель, затвердженого наказом від 30.01.2009 №63, зареєстрованого у Мін`юсті 10.03.2009 за №220/16236, який було розроблено на виконання вимог Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 №921, зі змінами (далі – Положення).
Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28.07.2010 №666 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України» у зв’язку з прийняттям Закону України від 01.06.2010 №2289-VI «Про здійснення державних закупівель» (далі – Закон) постанова Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 № 921 «Про затвердження Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» (зі змінами) втратила чинність.
Натомість з 30.07.2010 введений у дію Закон, яким встановлені правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти.
Відповідно до пункту 2 розділу ХІ «Прикінцеві положення» Закону до приведення законодавства України у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.
Відповідно до частин другої та третьої статті 7 Закону Мінекономіки є Уповноваженим органом у сфері державних закупівель, що здійснює регулювання та координацію у сфері закупівель у межах повноважень, визначених Законом. Основні функції Мінекономіки визначено статтею 8 Закону.
Відповідно до частини п’ятої статті 7 Закону контроль у сфері державних закупівель у межах своїх повноважень, визначених Конституцією та законами України, здійснюється Рахунковою палатою, Антимонопольним комітетом України, Головним контрольно-ревізійним управлінням України та Державним комітетом статистики України.
З огляду на зазначене та ураховуючи частину другу статті 19 Конституції України, Мінекономіки не має правових підстав для здійснення контрольних заходів, у тому числі перевірок в сфері державних закупівель, у зв’язку з невизначеністю в Законі цих функцій Мінекономіки.
Заступник Міністра
економіки України                                                                                    О. А. Сухомлин
http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=159766&cat_id=117183