Інформаційний бюлетень «Редукціон» № 9-10-11 (139-140-141) — жовтень, листопад, грудень 2017 року
Інформаційний бюлетень «Редукціон» № 9-10-11 (139-140-141) — жовтень, листопад, грудень 2017 року


  


Яку процедуру закупівлі Ви найчастіше використовуєте?http://me.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=178722&cat_id=117183
Лист щодо внесення змін до наказу Мінекономіки від 26.07.2010 №922 від 28.022012 №3302-04/7285-07
Органи державної влади, органи
влади АР Крим, органи місцевого
самоврядування, інші органи,
установи, організації, підприємства
Копія: ДП «Зовнішторгивидав України»
Щодо змін, внесених до наказу
Міністерства економіки України від 26.07.2010 №922
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) у зв’язку з набранням чинності наказу Мінекономрозвитку від 27.12.2011 № 428 “Про внесення змін до наказу Міністерства економіки України від 26.07.2010 № 922” (далі – Наказ), яким внесено низку змін до форм документів у сфері державних закупівель, зокрема в частині необхідності зазначення очікуваної ціни та ціни (пропозиції) за одиницю товару, повідомляє.
Ураховуючи, що методика розрахунку очікуваної ціни за одиницю товару законодавством не визначена, при заповненні пункту 2.3 Форм оголошення про проведення відкритих торгів, процедури двоступеневих торгів, запиту цінових пропозицій, попередньої кваліфікації, Форми інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, затверджених Наказом, замовник може визначати цей показник самостійно розрахунковим способом.
Разом з цим у разі здійснення закупівлі товарів при заповненні пункту 6.1 Форми повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, або цінової пропозиції, або пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника, пункту 8 Форми оголошення про результати проведення торгів, пункту 7 Форми інформації про результати процедури запиту цінових пропозицій, пункту 7.4 Форми інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, пункту 10.1 Форми звіту про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації, пункту 9 Форми звіту про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій, пункту 10 Форми звіту про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, замовник зазначає «визначається у договорі про закупівлю» з одночасним наданням (надсиланням) в електронному вигляді (формат вхідний_номер_оголошення про проведення/інформації про застосування.xls) відповідної інформації  для її розміщення на веб-порталі Уповноваженого органу.
Водночас повідомляємо, що відповідно до абзацу третього пункту 1 Інструкції щодо заповнення форми річного плану закупівель, затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 922, у разі якщо очікувана вартість закупівлі є меншою сум, зазначених у частині першій статті 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель», та замовником не створюється комітет з конкурсних торгів, може складатися реєстр таких закупівель у довільній формі за підписом уповноваженої особи замовника.
Крім того, в доповнення до листа Мінекономорозвитку від 20.02.2012  № 3302-04/6012-07 повідомляємо, що ДП «Зовнішторгвидав України» приймає на публікацію документи щодо державних закупівель за формами, затвердженими наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 922, у редакції наказу Мінекономрозвитку від 27.12.2011 № 428 з урахуванням цього роз’яснення.
 
 
Заступник директора департаменту
державних закупівель та державного
замовлення Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України                                                                      О. С. Власов