Інформаційний бюлетень «Редукціон» № 9-10-11 (139-140-141) — жовтень, листопад, грудень 2017 року
Інформаційний бюлетень «Редукціон» № 9-10-11 (139-140-141) — жовтень, листопад, грудень 2017 року


  


Відсутність Моніторингу державних закупівель з боку Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, це28 лютого у м. Києві відбувся семінар з питань державних закупівель
 
28 лютого у м. Києві Товарна біржа «Універсальна міжрегіональна» спільно з Проектом Агентства з міжнародного розвитку США /USAID «Локальні інвестиції та національна конкурентоспроможність»(ЛІНК), Науково-дослідним проектним інститутом, за медіа-підтримки «Інформаційного бюлетеня Редукціон» провела семінар, присвячений практичному застосуванню норм законодавства у сфері державних закупівель, у тому числі здійсненню закупівель на товарних біржах, та запропонувала до обговорення стратегічні напрямки розвитку держзакупівельного ринку та законодавства України.
Захід проводився у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі, його відвідало близько 40 учасників – представників різних міністерств, областей та міст, органів фінансового нагляду, технічного персоналу Верховної Ради, приватного сектору та організацій громадянського суспільства.
Відкриваючи семінар, начальник відділу аналізу державних закупівель МЕРТУ Наталія Шимко підкреслила, що розроблення стратегії державних закупівель виключно міністерством не є можливим, адже у цьому процесі мають бути задіяні й інші учасники.
-          Хочу висловити подяку USAID ЛІНК за те, що вони допомагають нам у розробці та становленні системи в цілому, стають нашими партнерами на шляху побудови дійсно прозорої, відкритої, дієвої системи державних закупівель в Україні, яка дозволить раціонально та ефективно використовувати державні кошти.
Експерти USAID ЛІНК Сімеон Сагайдачний та Олександр Кравченко підкреслили, що призначенням Стратегії є вироблення передумов та визначення напрямів розвитку правових, інституційних та людських ресурсів, а також процедурних і звітних компонентів системи закупівель. Крім того, на їхню думку, Стратегія визначить, як система закупівель може стати одним з інструментів сталого розвитку України (наприклад, через сприяння енергоефективності, екологічно чистому виробництву, малому бізнесу, дотриманню стандартів праці).
Закон України «Про здійснення державних закупівель» вимагає від Уповноваженого органу – Міністерства економічного розвитку і торгівлі України – мати стратегію розвитку системи державних закупівель, і USAID ЛІНК надає допомогу міністерству у підготовці такої стратегії. Ця допомога включає широкі заходи з підвищення обізнаності, такі, як численні круглі столи в центрах українських регіонів, названі паном Сагайдачним «засобом донесення точок зору й досвіду з місць до її (стратегії – ред.) розробників».
Питанню здійснення закупівель за процедурою в одного учасника на товарних біржах було присвячено чимало уваги Президентом Товарної біржі «Універсальна міжрегіональна» Геннадієм Островерхом. Він звернув увагу учасників заходу на основні проблеми, з якими стикається бірда, провадячи діяльність за держзакупівель ним законодавством. На його переконання на заваді ефективності закупівель стає, у першу чергу, недостатній рівень обізнаності замовників, які ще не могли повною мірою зважити переваги такої процедури. Крім того, вдосконалення потребує і законодавча база:
-          Потрібно прибрати неузгодженості на законодавчому рівні, і це має бути враховано у рамках стратегії в тому числі, бо ця процедура – великий крок уперед і за строками, і за рівнем конкуренції. При тому, що сама по собі процедура не складна, замовники зазнають навантаження через занадто обтяжливий документообіг, тож це питання також має бути вирішено законодавчо.
Присутній на заході докторант Національної академії державного управління при Президентові України Владислав Зубар абсолютно погодився з паном Островерхом і підкреслив, що при здійсненні державних закупівель хотілося б не додумувати за логікою, а спиратися на досконало виписані нормативно-правові акти.
Звернув увагу присутніх пан Зубар і на нову функцію Уповноваженого органу – моніторинг державних закупівель. Він підкреслив, що наразі це дієвий механізм, який допоможе прозоро провести закупівлю.
-          Цей механізм надзвичайно важливий для замовника, який самостійно не може з’ясувати спірні моменти або проблеми, яких наразі багато. Часто постають питання, чи правильно визначено предмет закупівлі за класифікатором, чи є можливим продовження строку дії договору. Департамент розглядає питання і дає висновки, допомагаючи дотриматися правил проведення процедур, окреслених законом, а отже й уникнути покарань через неуважність. Особливо корисним використання інструменту моніторингу стає на тлі зростаючих розмірів штрафів за порушення.
 
Активну роль у становленні системи державних закупівель в Україні відіграють і громадські організації. Проте не для всіх громадський контроль вбачається позитивним явищем. На думку Владислава Зубаря, це передусім пов’язано із сумнозвісним досвідом Тендерної палати. Проте потрібно розрізняти, підкреслює він, функції виконавчого органу влади, які були надані ТПУ, і реальне громадянське суспільство.
-          Наразі ми говоримо про громадянське суспільство. Громадськість повинна контролювати витрати, це публічні витрати. У всіх законах про державні закупівлі виписана роль громадськості. У нас теж це з’явилося: моніторинг громадськості, пристутність ЗМІ на розкритті прописані на рівні закону. І це дуже важливо.
Алла Волошина (Творче об’єднання ТОРО, Громадянське партнерство «За доброчесні державні закупівлі») наголосила, що громадський контроль наразі дуже потрібен Україні:
-          Інструмент громадянського контролю може створити передумови по-іншому подивитися на становлення та розвиток системи державних закупівель.
На надзвичайній потребі змінювати і удосконалювати українське держзакупівельне законодавство наголосив експерт з питань державних закупівель Української асоціації підприємств легкої промисловості УКРЛЕГПРОМ Олександр Мельник. Він закликав законотворців орієнтуватися не лише на процес закупівлі, а й на кінцевий результат, враховувати соціальні та екологічні складові, на які орієнтуються закупівельними усіх розвинених країн.
-          Найнижча ціна не завжди запорука успіху, бо додаткові витрати процесу призведуть до перевитрачання. Закон не деталізує ці питання, тож потрібні підзаконні акти, які були б узгоджені між собою і ми уникали неоднозначного трактування норм. Моніторинг у процесі становлення закупівельної системи - важлива складова, вона дозволяє побачити наслідки внесених змін і процесу в цілому. Він має бути не пасивним спогляданням, а системним аналізом і мати правові наслідки. Не елементарне покарання штрафами, а широкий систематизований аналіз. Нам обов’язково потрібно врахувати ефективність державних закупівель, організацію контролю, який би не паралізував роботу. Наразі потрібно мислити не окремою процедурою, а масштабами держави.
Після семінару відбулося засідання Координаційної ради, під час якого експерти USAID ЛІНК висловили сподівання почути зауваження та коментарі до запропонованої до обговорення редакції проекту стратегії.
Як підкреслив пан Сагайдачний, зустрічі, які проводилися по всій Україні для збирання інформації від повного спектру зацікавлених осіб, є дуже важливими для успішної підготовки змістовної Стратегії. Така широка участь зацікавлених осіб у підготовці Стратегії є також гарною моделлю для продовження консультацій з ними, що може стати постійною характеристикою системи закупівель, допомагаючи зробити її ефективнішою.