Інформаційний бюлетень «Редукціон» № 9-10-11 (139-140-141) — жовтень, листопад, грудень 2017 року
Інформаційний бюлетень «Редукціон» № 9-10-11 (139-140-141) — жовтень, листопад, грудень 2017 року


  


Чи готова Україна до запровадження електронних державних закупівельЛист-роз'яснення щодо застосування законодавства у сфері державних закупівель №3302-04/8710-12 від 07.03.2012
Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів
АР Крим, обласні державні адміністрації, державні адміністрації у містах Києві
та Севастополі, органи місцевого самоврядування, установи, організації, підприємства
Щодо надання методологічної допомоги
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) у зв’язку з численними зверненнями суб’єктів сфери державних закупівель щодо закупівлі товарів і послуг, визначених частиною четвертою статті 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (зі змінами) (далі – Закон), зокрема електричної енергії, послуг з її постачання, передачі та розподілу; централізованого постачання теплової енергії; природного і нафтового газу та послуг з його транспортування, розподілу і постачання; послуг з централізованого водопостачання та водовідведення надає методологічну допомогу щодо орієнтовного поетапного порядку проведення процедури закупівлі в одного учасника вищезазначених товарів і послуг.
1. Формування (складання) та затвердження Замовником річного плану закупівель (внесення змін до нього) відповідно до статті 4 і частини четвертої статті 11 Закону.
Довідково:
Річний план закупівель затверджується рішенням комітету з конкурсних торгів (далі – комітет), яке оформлюється протоколом засідання комітету.
Річний план складається та заповнюється відповідно до форми та інструкції до неї, які затверджені наказом Мінекономіки від 26.07.2010 №922 «Про затвердження форм документів у сфері державних закупівель» у редакції наказу Мінекономрозвитку від 27.12.2011 №428.
У річному плані вказується очікувана вартість закупівлі відповідно до потреб замовника. В подальшому очікувана вартість може бути скоригованашляхом внесення відповідних змін.
Річний план та додаток до нього не підлягає оприлюдненню у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель (далі - Вісник державних закупівель) та на веб-порталі Уповноваженого органу за адресою www.tender.me.gov.ua (далі – веб-портал).
Річний план, зміни до нього надсилаються Державній казначейській службі та Уповноваженому органу протягом 5 робочих днів з дня затвердження.
2. Рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника на підставі пункту 2 частини другої статті 39 Закону та результати проведених попередніх переговорів оформлюються протоколом засідання комітету.
Довідково:
У протоколі засідання комітету зазначається найменування предмету закупівлі, підстава застосування процедури закупівлі відповідно до пункту 2 частини другої статті 39 (відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем) за відсутності при цьому альтернативи), очікувана вартість, найменування учасника, а також посилання на проведення попередніх переговорів з учасником (якщо переговори проведені в цей же день). Якщо попередні переговори проведені після прийняття рішення про застосування процедури в одного учасника (до публікації інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника), результати попередніх переговорів оформлюються окремим протоколом засідання комітету.
Обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника може містити посилання на нормативно-правові акти, зокрема статтю 5 Закону України «Про природні монополії» та пункт 6.4 Розпорядження Антимонопольного комітету України від 12.12.2006 № 537-р «Про затвердження Положення про складання та ведення переліку суб'єктів природних монополій», яким встановлено, що перелік суб'єктів природних монополій (далі - Перелік) в установленому порядку розміщується на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України.
Як приклад відповідно до пункту 6 Переліку, ПАТ «Київенерго» займає монопольне становище на ринку постачання теплової енергії у місті Києві.
Частиною другою статті 5 цього Закону передбачено, що перелік суб’єктів природних монополій складається та ведеться Антимонопольним комітетом України.
Зазначений перелік суб’єктів природних монополій розміщено на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету в установленому порядку.
При цьому, відповідно до статті 13 вказаного Закону національні комісії регулювання природних монополій, зокрема складають і ведуть реєстри суб’єктів природних монополій, діяльність яких регулюється відповідно до цього Закону.
3. Протягом трьох робочих днів з моменту прийняття рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник забезпечує публікацію інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника у Віснику державних закупівель та оприлюднення на веб-порталі зазначеної інформації, а також одночасне оприлюднення обґрунтування про застосування вказаної процедури на веб-порталі.
Довідково:
Відповідно до частини першої статті 39 Закону Замовник забезпечує публікацію у Віснику державних закупівель і розміщення на веб-порталі необхідної інформації про застосування процедури закупівлі у одного учасника та розміщення на веб-порталі обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника.
Забезпеченням опублікування/оприлюднення є надсилання та реєстрація  інформації та обґрунтування у ДП «Зовнішторгвидав України» протягом трьох робочих днів з дати засідання комітету з конкурсних торгів (наприклад, комітет  прийняв рішення 1 числа, забезпечити опублікування необхідно – до 4 числа включно).
Форми складання та інструкції щодо заповнення інформації та обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника затверджені наказом Мінекономіки від 26.07.2010 №922 у редакції наказу Мінекономрозвитку від 27.12.2011 №428.
У пунктах 6 та 7 обґрунтування вказується, що учасника включено до переліку суб’єктів природних монополій, який розміщено на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету відповідно до Закону України «Про природні монополії».
Якщо очікувана вартість закупівлі перевищує суму, еквівалентну
для товарів – 200 тис.євро;
для послуг – 300 тис.євро;
для робіт – 500 тис.євро
інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника додатково розміщується у міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель.
4. Проведення остаточних переговорів з учасником щодо узгодження основних умов договору, за результатами чого складається протокол переговорів.
Довідково:
Учасник надає Замовнику підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям згідно статті 16 Закону.
Протокол переговорів є підставою для подальшого здійснення акцепту пропозиції учасника.
5. Відповідно до абзацу першого частини третьої статті 39 Закону, Замовник не пізніше п’яти днів з моменту опублікування інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника приймає рішення про визначення переможця процедури закупівлі та акцептує його пропозицію.
Довідково:
Рішення приймається комітетом з конкурсних торгів Замовника, яке оформлюється протоколом у довільній формі. Термін прийняття рішення – не пізніше п’яти днів, саме з моменту публікації інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника у Віснику державних закупівель.
Відповідно до листа Мінекономрозвитку від 29.02.2012 №3302-04/7500-06 (розміщено на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку за адресою www.me.gov.ua у рубриці «Державні закупівлі», підрубриці «Роз’яснення стосовно застосування законодавства у сфері державних закупівель») по-перше, у разі, якщо до визначення переможця відбулась змін цін (тарифів), то кінцева ціна погоджується при проведенні остаточних переговорів з урахуванням затверджених (введених в дію) цін (тарифів) та зазначається у відповідному протоколі та повідомленні про акцепт, по-друге,якщо після визначення переможця процедури закупівлі в одного учасника тарифи змінилися у сторону збільшення, замовник може укласти договір про закупівлю за обсягом, вказаним у повідомленні про акцепт, зазначивши у такому договорі відповідний тариф та після укладання зазначеного договору вчинити дії, передбачені пунктом 1 частини п’ятої статті 40 Закону.
6. Відповідно до частини першої статті 10 та абзацу першого частини третьої статті 39 Закону Замовник протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про визначення переможця безоплатно публікує/оприлюднює у Віснику державних закупівель/на веб-порталі повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника.
Довідково:
Повідомлення про акцепт складається за формою, затвердженою наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 922 у редакції наказу Мінекономрозвитку від 27.12.2011 № 428.
7. Замовник не раніше ніж через 14 днів з дня опублікування повідомлення про акцепт укладає договір про закупівлю (абзац другий частини третьої статті 39 Закону).
Довідково:
Згідно з абзацом третім частини третьої статті 39 договір про закупівлю, укладений з порушеннями цих строків, є нікчемним.
Згідно частини першої статті 40 Закону договір про закупівлю укладається на основі типового договору про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти, затвердженого наказом Мінекономіки 26.07.2010 №925. Щодо врегулювання протиріч при укладанні договорів про закупівлю у цих сферах йдеться у листах Мінекономрозвитку від 20.01.2012 № 3302-04/2014-06 та від 29.02.2012 №3302-04/7500-06 (розміщені на офіційному веб-сайті Міністерства за адресою www.me.gov.ua у рубриці «Державні закупівлі», підрубриці «Роз’яснення стосовно застосування законодавства у сфері державних закупівель»).
Зокрема, при укладанні договорів на купівлю-продаж природного газу (між власниками та постачальниками природного газу), транспортування природного газу магістральними трубопроводами, розподіл природного газу, постачання природного газу за регульованим тарифом сторони визначають їх зміст на підставі типових договорів, затверджених національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.
Щодо укладання договорів про закупівлю електричної енергії, послуг з її постачання, передачі та розподілу; централізованого постачання теплової енергії; послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, то вони укладаються з конкретизацією умов договорів з урахуванням нормативних актів, що регулюють особливості укладання договорів у відповідній сфері.
Також, у разі якщо у договорі про закупівлю передбачено, що оплата товарів та послуг відбувається за діючими на день оплати тарифами (цінами), то здійснення такої оплати не буде вважатись зміною істотних умов договору про закупівлю, у разі якщо сума визначена у договорі не змінюється.
Водночас, встановлення в договорі чіткого механізму (умов) зміни ціни за одиницю предмета закупівлі в залежності від тарифу, встановленого відповідним нормативно-правових актом, при виконанні такого договору визначення ціни предмета закупівлі відповідно до зазначеного у договорі механізму (умов) не буде вважатись зміною його істотних умов, оскільки сума, визначена у договорі не змінюється.
8. Замовник протягом семи днів з дня укладення договору про закупівлю публікує/оприлюднює інформацію про результати проведення процедури закупівлі в відповідно до статей 10 та 32 Закону.
Довідково:
Форма інформації затверджена наказом Мінекономіки від 26.07.2010 №922 у редакції наказу Мінекономрозвитку  від 27.12.2011 №428.
Якщо очікувана вартість закупівлі перевищує суму, еквівалентну
для товарів – 200 тис. євро;
для послуг – 300 тис. євро;
для робіт – 500 тис. євро
інформація про результати процедури закупівлі в одного учасника додатково розміщується у міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель.
 
9. Відповідно до статті 10 Закону протягом трьох робочих днів з дня затвердження звіту про результати процедури закупівлі Замовник безоплатно оприлюднює звіт про результати проведення процедури закупівлі на веб-порталі.
Довідково:
Форма звіту за формою, затвердженою наказом Мінекономіки від 26.07.2010 №922 у редакції наказу Мінекономрозвитку від 27.12.2011 №428.
Крім того, слід врахувати, що відповідно до частини п’ятої статті 39 Закону процедура закупівлі в одного учасника відміняється у разі, якщо замовником допущені порушення порядку публікації інформації про її застосування, та порушення, які вплинули на об’єктивність визначення переможця закупівлі.
Також, повідомляємо, що лист Мінекономрозвитку від 02.03.2012 №3302-04/8096-07 відкликано, тому суб’єктам сфери державних закупівель під час здійснення закупівель вищевказаних товарів та послуг керуватися цим листом.
Заступник Міністра економічного розвитку
і торгівлі України – керівник апарату                                     В. П. Павленко
http://me.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=179126&cat_id=117183