Інформаційний бюлетень «Редукціон» № 9-10-11 (139-140-141) — жовтень, листопад, грудень 2017 року
Інформаційний бюлетень «Редукціон» № 9-10-11 (139-140-141) — жовтень, листопад, грудень 2017 року


  


Чи готова Україна до запровадження електронних державних закупівельЗамовнику нецікаво
Інтерес замовника до можливості перевірити правильність своїх дій під час проведення державних закупівель і заручитися підтримкою Уповноваженого органу з кожним днем знижується. Як не прикро, саме про це свідчать дані, оприлюднені на офіційному сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
Немає сенсу? 
Показовим у цьому відношенні став травень 2012 року. Про відсутність зацікавленості з боку замовника свідчать, зокрема, Листи-повідомлення щодо прийняття рішення про здійснення Уповноваженим органом моніторингу державних закупівель. Із 72 листів-повідомлень лише 12 стосуються моніторингу за обґрунтованим зверненням замовника, причому у 8 випадках Уповноваженим органом відмовлено у проведенні дослідження. Причина відмови – у невідповідності звернення Замовника пункту 2.3. Порядку. Як виглядає, навіть ті поодинокі замовники, котрі все ж вирішили доручити УО перевірку, поставилися до справи не надто відповідально.

Довідково// 2.3. До листа-звернення додаються:
2.3.1. У разі звернення замовника щодо здійснення моніторингу закупівлі відносно конкурентної процедури оригінали або засвідчені підписом уповноваженої особи замовника, скріпленим печаткою, копії документів (за наявності), які стосуються питань, щодо яких замовник просить здійснити моніторинг закупівлі.
2.3.2. У разі звернення замовника щодо здійснення моніторингу закупівлі відносно процедури закупівлі в одного учасника:
копія(ї) протоколу (протоколів) засідання комітету з конкурсних торгів щодо прийняття рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника, засвідчені в установленому законодавством порядку (у разі наявності на дату звернення);
копія інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, яка оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону (2289-17) (у разі наявності на дату звернення); обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника;
копія річного плану закупівель або витяг з річного плану, засвідчені в установленому законодавством порядку (у разі наявності на дату звернення);
оригінали або засвідчені підписом уповноваженої особи замовника, скріпленим печаткою, копії нормативних документів та/або експертних, технічних та інших документів, дата видачі яких не перевищує 1 рік до дня прийняття замовником рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника, що підтверджують наявність підстав для застосування процедури закупівлі в одного учасника відповідно до частини другої статті 39 Закону (2289-17). У разі закупівлі відповідно до пункту 4 частини другої статті 39 Закону подаються копії не менше ніж двох повідомлень про відміну процедури закупівлі у зв'язку з відсутністю достатньої кількості учасників та звітів про результати проведення такої процедури закупівлі;
копія договору про закупівлю та змін до нього (за наявності).
(Порядок здійснення моніторингу державних закупівель (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1377-11))
 
Решта – 60 Листів-повідомлень – про здійснення моніторингу за власною ініціативою УО. Знову маємо низький відсоток звернень замовника – усього 16,6% від загальної кількості Листів-повідомлень.

Повну версію статті ви можете переглянути, здійснивши передплату електронної або друкованої версії ІБ «Редукціон».