Інформаційний бюлетень «Редукціон» № 9-10-11 (139-140-141) — жовтень, листопад, грудень 2017 року
Інформаційний бюлетень «Редукціон» № 9-10-11 (139-140-141) — жовтень, листопад, грудень 2017 року


  


Яку процедуру закупівлі Ви найчастіше використовуєте?Лист-роз'яснення МЕРТУ щодо змін внесених до Закону України «Про здійснення державних закупівель» №3302-04/32330-12 від 27.08.2012
Розпорядникам державних коштів
(за списком)
Щодо внесених змін до Закону України
«Про здійснення державних закупівель»
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України на численні звернення суб’єктів сфери державних закупівель щодо застосування законодавства у сфері державних закупівель у зв’язку із внесенням змін до Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі - Закон) повідомляє.
Щодо завершення процедур, розпочатих до набрання чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель».
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель» від 04.07.2012 №5044-VI, який набрав чинності 05.08.2012, внесено зміни до Закону.
Відповідно до пункту 1 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель» цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Положення цього Закону про внесення змін до частини п’ятої статті 40 Закону України «Про здійснення державних закупівель» можуть застосовуватися у разі укладення договорів про закупівлю до дня набрання чинності цим Законом.
Відповідно до частини першої статті 58 Конституції України закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.
Частиною другої статті 5 Цивільного кодексу України передбачено, що акт цивільного законодавства не має зворотної дії у часі, крім випадків, коли він пом’якшує або скасовує цивільну відповідальність.
При цьому у частині другій статті 4 Цивільного кодексу України вказано, що актами цивільного законодавства, зокрема є закони України.
Разом з цим відповідно до рішення Конституційного Суду України від 09.02.1999 №1-рп/99 надання зворотної дії в часі нормативно-правовим актам може бути передбачено шляхом прямої вказівки про це в законі або в іншому нормативно-правовому акті.
Ураховуючи, що така вказівка у Законі України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель» відсутня, процедури закупівлі товарів, робіт і послуг, розпочаті до набрання чинності Закону, завершуються відповідно до порядку, що діяв до дня набрання чинності цього Закону.
Щодо здійснення закупівель товарів, робіт і послуг підприємствами
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель» від 08.07.2011 №3681-VI, який набрав чинності 03.10.2011, внесені зміни до Закону та виключені «кошти підприємств та їх об’єднань» із поняття «державні кошти».
Так, згідно з частиною першою статті 2 Закону цей Закон застосовується до всіх замовників та закупівель товарів, робіт та послуг, які повністю або частково здійснюються за рахунок державних коштів, за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує100 тисяч гривень (у будівництві - 300 тисяч гривень), а робіт - 1 мільйон гривень, крім закупівель за процедурою електронного реверсивного аукціону,умови застосування якої встановлені розділом VIII1 цього Закону.
Визначення понять «державні кошти», «замовники», «підприємства» та «розпорядник державних коштів» наведені у пунктах 4, 10, 21 та 27 частини першої статті 1 Закону відповідно.
У свою чергу, з 05.08.2012 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель» від 04.07.2012 № 5044-VI, яким внесено зміни до Закону, зокрема абзаци другий – п’ятий частини першої статті 2 Закону замінено двома абзацами такого змісту: «Дія цього Закону поширюється на підприємства, визначені у пункті 21 частини першої статті 1 цього Закону, лише у разі здійснення ними закупівель за рахунок державних коштів, визначених у пункті 4 частини першої статті 1 цього Закону. Дія цього Закону не поширюється на випадки укладення трудових договорів».
З огляду на викладене, у разі якщо замовник є підприємством у розумінні Закону, та здійснює закупівлі товарів, робіт і послуг не за рахунок державних коштів, визначених в пункті 4 частини першої статті 1 Закону, то на такі закупівлі дія  Закону не поширюється.
Директор департаменту державних
закупівель та державного замовлення                                        Б. М. Горбанський
http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=188249&cat_id=116822