Інформаційний бюлетень «Редукціон» № 9-10-11 (139-140-141) — жовтень, листопад, грудень 2017 року
Інформаційний бюлетень «Редукціон» № 9-10-11 (139-140-141) — жовтень, листопад, грудень 2017 року


  


Відсутність Моніторингу державних закупівель з боку Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, цеДоговір про закупівлю є таким самим зобов’язанням, як і інші господарські договори. Тому невиконання такого договору належним чином тягне за собою певну господарсько-правову відповідальність. Важливо, щоб сторони вчасно узгодили між собою такі наслідки.
 
Приклад.Господарський суд Донецької області (Справа №5006/29/51/2012) стягнув з Державного підприємства заборгованість, пеню, штраф та 3% річних.
Товариство з обмеженою відповідальністю звернулось до Господарського суду Донецької області з позовною заявою до Державного підприємства про стягнення заборгованості у розмірі 7 842,00 грн., пені у сумі 1 184,14 грн., штрафу у сумі 548,94 грн., 3% річних у сумі 97,33 грн.
В обґрунтування позовних вимог Позивач посилається на неналежне виконання Відповідачем зобов'язань за договором про закупівлю товарів за державні кошти (торги проведені 29.09.2011 року) №1764 від 17.11.2011 р. щодо оплати за поставлений товар.
На підтвердження зазначених обставин Позивач надав належним чином засвідчені копії наступних документів: претензії щодо сплати боргу №195/юр/12 від 24.05.2012 р., реєстру відправлень, договору про закупівлю товарів за державні кошти (торги проведені 29.09.2011р.) №1764 від 17.11.2011 р., специфікації до договору, технічної специфікації до договору, видаткової накладної, довіреності на отримання матеріальних цінностей, акту звіряння взаємних розрахунків, який підписано та завірено печатками з боку обох сторін без зауважень, відповідно до якого заборгованість станом на 31.12.2011 р. складає 7 842,00 грн., правоустановчих документів ТОВ.
17 листопада 2011 року між Державним підприємством (Покупець) та Товариством з обмеженою відповідальністю (Постачальник) було укладено договір про закупівлю товарів за державні кошти (Торги проведені 29.09.2011р.) №1764, відповідно до п.1.1 якого Постачальник зобов'язується поставити Покупцю товари, зазначені в Специфікації, що є Додатком №1 до даного Договору, а Покупець – прийняти та оплатити такі товари. Вказаний договір підписано та скріплено печатками з боку обох сторін без зауважень.
У розділі 4 договору Сторони дійшли згоди щодо порядку здійснення оплати: розрахунки проводяться шляхом: оплата Покупцем товару після підписання Сторонами акту приймання-передачі товару протягом 60 календарних днів після одержання товару у вказаному місці призначення (п.4.1 Договору). У пункті 7.8 договору Сторони встановили види порушень та санкцій за них: при порушенні строків оплати Товару Покупець сплачує на користь Постачальника пеню у розмірі 0,1% вартості Товару, з якої допущено прострочення оплати за кожний день прострочення. За прострочення оплати товару понад 30 днів додатково – штраф у розмірі 7%. Сплата пені та штрафу не звільняє сторони від виконання своїх зобов'язань за даним договором у повному обсязі.
Відповідно до п.10.1 договору вказаний договір набирає чинність з моменту (дати) його підписання обома Сторонами (дата початку строку дії Договору). Сторони узгодили, що дата закінчення строку дії даного Договору визначається наступним чином: при належному виконанні обома Сторонами своїх обов'язків обумовлених даним Договором, датою закінчення строку дії договору є 31.12.2011 р., а у випадку невиконання (неналежного виконання) Сторонами (Стороною) своїх зобов'язань чи у разі відсутності за даним Договором, датою закінчення строку дії Договору є дата повного та належного виконання Сторонами (у відповідності до умов Договору) всіх прийнятих на себе за договором зобов'язань.

Повну версію статті ви можете переглянути, здійснивши передплату електронної або друкованої версії ІБ «Редукціон».