Інформаційний бюлетень «Редукціон» № 9-10-11 (139-140-141) — жовтень, листопад, грудень 2017 року
Інформаційний бюлетень «Редукціон» № 9-10-11 (139-140-141) — жовтень, листопад, грудень 2017 року


  


Відсутність Моніторингу державних закупівель з боку Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, це 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА
від 19 червня 2013 р. № 433 
Київ
Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я
Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 р. № 298 (Офіційний вісник України, 2011 p., № 22, ст. 917; 2012 p., № 48, ст. 1887, № 65, ст. 2667; 2013 р., № 8, ст. 282), зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр України М. АЗАРОВ
Інд. 70
ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 19 червня 2013 р. № 433
ЗМІНИ, 
що вносяться до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я
1. Пункт 3 доповнити підпунктами 2 і 3 такого змісту:
«2) на закупівлю послуг з розроблення проектної документації та проведення її державної експертизи щодо підключення центрів екстреної медичної допомоги до телекомунікаційної мережі загального користування;
3) на будівництво ліній зв’язку для зазначеного підключення.».
2. Абзаци перший і другий пункту 7 після слова «товарів»доповнити словом «, робіт».
3. Доповнити Порядок пунктом 7-1 такого змісту:
«7-1. Видатки, пов’язані з фінансуванням об’єктів капітального будівництва, здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 (Офіційний вісник України, 2001 p., № 52, ст. 2374).»
4. Пункт 8 після слова «товарів»доповнити словом «, робіт».
Публікації документа:
  • Урядовий кур'єр.— 2013.— № 117. —(4 лип.).
  • Офіційний вісник України.—2013.—№ 48. —Ст. 1718, код акта67608/2013.—(5 лип.— С. 40).