Інформаційний бюлетень «Редукціон» № 9-10-11 (139-140-141) — жовтень, листопад, грудень 2017 року
Інформаційний бюлетень «Редукціон» № 9-10-11 (139-140-141) — жовтень, листопад, грудень 2017 року


  


Чи готова Україна до запровадження електронних державних закупівель 
Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організаціїта інші суб’єкти сфери державних закупівель
 
РОЗ’ЯСНЕННЯ  № 3302-0513083-06 від 25.04.2014
 
У зв’язку із набранням чинності Закону України “Про здійснення державних закупівель”від 10.04.2014№ 1197-VІІ (далі - Закон) Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, якцентральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних закупівель, повідомляє.
Відповідно до пункту 1 розділу ХІ “Прикінцеві положення” Закону цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Таким чином, здійснення державних закупівель у порядку, встановленомуцим Законом, розпочинається з дня набрання чинності цим Законом, тобто з20.04.2014.
Статтею 58 Конституції України встановлено, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи.
Разом з цим відповідно до рішення Конституційного Суду України                    від 09.02.1999№ 1-рп/99 надання зворотної дії в часі нормативно-правовим актам може бути передбачено шляхом прямої вказівки про це в законі або в іншому нормативно-правовому акті.
Ураховуючи, що така вказівка у вказаному Законі відсутня, його дія не поширюється на правовідносини суб’єктів сфери державних закупівель, які виникли до 20.04.2014.
Згідно з пунктом 3 розділу ХІ “Прикінцеві положення” Закону процедури закупівель товарів, робіт і послуг, розпочаті до набрання чинності цим Законом, завершуються відповідно до порядку, що діяв до набрання чинності цим Законом, але не пізніше ніж у тримісячний термін. Тому, замовникам необхідно завершити процедури закупівель, розпочаті до набрання чинності цим Законом в порядку, що діяв до набрання ним чинності, до 21.07.2014 включно.
Крім того,звертаємоувагу суб’єктів сфери державних закупівель, що відповідно до пункту 2 розділу ХІ “Прикінцевіположення”Закону до приведення законодавства України у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
 
Заступник директора департаменту
державних закупівель та державного замовлення                               Лілія ДУДНИК
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Казберч Є.А., 286-03-24