Інформаційний бюлетень «Редукціон» № 9-10-11 (139-140-141) — жовтень, листопад, грудень 2017 року
Інформаційний бюлетень «Редукціон» № 9-10-11 (139-140-141) — жовтень, листопад, грудень 2017 року


  


Чи готова Україна до запровадження електронних державних закупівель Інформативний лист щодо оприлюднення інформації про закупівлі від 07.05.2014 
Органи державної влади, органи місцевого  самоврядування, установи, організації,  підприємства та інші суб’єкти сфери державних закупівель

Щодо оприлюднення інформації про закупівлі
У зв’язку з набранням чинності 20.04.2014 Закону України
“Про здійснення державних закупівель” (далі – Закон) на численні звернення суб’єктів сфери державних закупівель щодо застосування вимог Закону Мінекономрозвитку повідомляє.
Відповідно до пункту 12 частини першої статті 8 Закону однією із основних функцій Уповноваженого органу є розроблення та затвердження порядку розміщення інформації, що підлягає оприлюдненню на веб-порталі Уповноваженого органу та форм документів у сфері державних закупівель, зокрема повідомлення про внесення змін до договору і звіту про виконання договору про закупівлю.
Тому, до приведення Мінекономрозвитку нормативно-правових актів у відповідність із Законом та прийняттям нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень Закону при поданні замовниками інформації, яка відповідно до статті 10 Закону підлягає оприлюдненню на веб-порталіУповноваженого органу (офіційний загальнодержавний веб-портал “Державні закупівлі” за адресою в мережі Internet www.tender.me.gov.ua)
(далі – веб-портал), рекомендуємо:
при заповненні інформації про проведення таких процедур закупівель як відкриті торги, двоступеневі торги, попередня кваліфікація учасників, запит цінових пропозицій використовувати форми документів, затверджені наказом Мінекономіки  “Про затвердження форм документів у сфері державних закупівель” від 26.07.2010 № 922;
у разі застосування переговорної процедури закупівлі використовувати форми інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника; інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника та повідомлення про відміну процедури закупівлі в одного учасника, затверджені наказом Мінекономіки  від 26.07.2010 № 922, зазначаючи у пункті “Додаткова інформація” про застосування переговорної процедури закупівель відповідно до Закону.
Інформація, яка підлягає оприлюдненню, безоплатно подається на
веб-портал в електронному вигляді через автоматизоване робоче місце замовника, доступ до якого надається після безоплатної реєстрації замовника на веб-порталі. Зміст інформації для оприлюднення, яка була подана в електронному вигляді через автоматизоване робоче місце замовника не в формі електронних документів відповідно до законів України “Про електронні документи та електронний документообіг”і “Про електронний цифровий підпис”, підтверджується у письмовій формі.
Інформація, подана замовниками для оприлюднення, буде розміщуватися на веб-порталі протягом трьох робочих днів з моменту її подання. З метою забезпечення обробки інформації її прийом буде здійснюватись Державним підприємством “Зовнішторгвидав України” до 14.00 щоденно (крім вихідних днів).
При цьому відповідно до пункту другого розділу XI “Прикінцеві положення” Закону до приведення законодавства України у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить Закону.
Ураховуючи викладене, оприлюднення повідомлення про внесення змін до договору та звіту про виконання договору про закупівлю замовниками буде здійснюватися після набрання чинності наказу Мінекономрозвитку, яким будуть затверджені форми документів у сфері державних закупівель
 
Щодо оприлюднення річного плану закупівель
Відповідно до частини другої статті 4 Закону річний план, зміни до нього обов’язково безоплатно оприлюднюються на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель (загальнодержавному веб-порталі “Державні закупівлі” за адресою в мережі Internet www.tender.me.gov.ua) протягом п’яти робочих днів з дня затвердження річного плану або змін до нього.
Замовники не зобов’язані надсилати річний план та зміни до нього до Уповноваженого органу.
При цьому звертаємо увагу замовників, що:
Закон застосовується до всіх замовників та закупівель за умови, що вартість предмета закупівлі (без урахування податку на додану вартість), товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 100 тисяч гривень, а робіт – 1 мільйон гривень (частина перша статті 2 Закону);
процедура запиту цінових пропозицій застосовується щодо товарів і послуг, для яких існує постійно діючий ринок, за умови, що їх вартість не перевищує 300 тисяч гривень (частина перша статті 35 Закону);
дія Закону України “Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності” поширюється на закупівлі замовниками товарів, робіт і послуг для здійснення ними діяльності у сферах, визначених статтею 2 цього Закону, які повністю або частково здійснюються за рахунок бюджетних коштів за умови, що вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 100 тисяч гривень, а робіт - дорівнює або перевищує 1 мільйон гривень; здійснюються за рахунок власних коштів за умови, що вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 1 мільйон гривень, а робіт - 5 мільйонів гривень (частина третя статті 2 зазначеного Закону).
 
Щодо звіту про укладення договору про закупівлю товарів, робіт і послуг та внесення змін до нього
Підпунктом другим пункту 4 розділу XI “Прикінцеві положення” Закону внесено зміни до статей 75, 77-79 Господарського кодексу України, відповідно до яких передбачається необхідність оприлюднення на веб-порталі звіту про укладення договору про закупівлю товарів, робіт і послуг за кошти підприємств та інформації про зміну його істотних умов не пізніше ніж через сім днів з дня укладення договору про закупівлю або внесення змін до нього державними підприємствами, їх дочірніми підприємствами, а також підприємствами, господарськими товариствами, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків належить державним підприємствам, об’єднаннями таких підприємств; казенними комерційними підприємствами, їх дочірніми підприємствами, а також підприємствами, господарськими товариствами, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків належить казенним комерційним підприємствам; комунальними унітарними підприємствами, їх дочірніми підприємствами, а також підприємствами, господарськими товариствами, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків належить комунальним підприємствам; господарськими товариствами, державна частка у статутному капіталі яких перевищує 50 відсотків, їх дочірніми підприємствами, а також підприємствами, господарськими товариствами, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків належить господарським товариствам, державна частка у статутному капіталі яких перевищує 50 відсотків, у разі здійснення такими суб’єктами господарювання, які не є замовниками у розумінні Закону, закупівель та за умови, що вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує межі, визначені частиною першою статті 2 Закону.
Тому, суб’єкти господарювання визначені у частині першій статті 75, частині другій статті 77, частині дев'ятій статті 78 та частині п'ятій статті 79 Господарського кодексу України оприлюднюють на веб-порталі звіт про укладення договору про закупівлю товарів, робіт і послуг за кошти підприємств та інформацію про зміну його істотних умов у порядку розміщення інформації, встановленому Уповноваженим органом.
Водночас статтею 58 Конституції України встановлено, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи.
Разом з цим відповідно до рішення Конституційного Суду України  
від 09.02.1999 № 1-рп/99 надання зворотної дії в часі нормативно-правовим актам може бути передбачено шляхом прямої вказівки про це в законі або в іншому нормативно-правовому акті.
Ураховуючи, що така вказівка у вказаному Законі відсутня, його дія не поширюється на правовідносини суб’єктів, які виникли до 20.04.2014.
 
 
 
Заступник директора департаменту
державних закупівель
та державного замовлення                                                             Лілія ДУДНИК