Інформаційний бюлетень «Редукціон» № 9-10-11 (139-140-141) — жовтень, листопад, грудень 2017 року
Інформаційний бюлетень «Редукціон» № 9-10-11 (139-140-141) — жовтень, листопад, грудень 2017 року


  


Чи готова Україна до запровадження електронних державних закупівельЗВІТ
щодо аналізу функціонування системи державних закупівель
у січні – грудні 2013 року.
 
Нормативно-правове регулювання сфери державних закупівель
 
У звітному періоді правове регулювання системи державних закупівель здійснювалося відповідно до Законів України “Про здійснення державних закупівель” (далі - Закон), метою якого є створення конкурентного середовища у сфері державних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері, розвиток добросовісної конкуренції, забезпечення раціонального та ефективного використання державних коштів, та “Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності”, яким встановлюються правові та економічні засади здійснення закупівель у сферах, визначених зазначеним Законом.
Разом з тим, протягом 2013 року до Закону було внесено ряд змін, а саме:
-  з метою підтримки вітчизняних виробників Законом України від 04.04.2013 № 182-VII “Про внесення зміни до статті 16 Закону України “Про здійснення державних закупівель” надано можливість включення до документації конкурсних торгів умови щодо наявності в учасників процедур закупівель за державні кошти власних виробничих потужностей та/або центрів обслуговування на території України (дана норма діє до 31.12.2015);
-  Законом України від 04.07.2013 № 399-VII“Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо повернення державного контролю та виробництва державними підприємствами документів та бланків, які потребують використання спеціальних елементів захисту” до Закону внесено зміни в частині виведення з-під його дії закупівель, предметом яких є бланки цінних паперів, бланки для оформлення результатів надання адміністративних послуг, бланки документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, бланки документів, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус, бланки інших  документів, які відповідно до законодавства потребують використання спеціальних елементів захисту, марки акцизного податку.
-  Законом України від 24.10.2013 № 663-VII “Про засади функціонування ринку електричної енергії України” до Закону внесено зміни в частині доповнення переліку закупівель, особливості здійснення яких мають визначатися окремими законами, зокрема купівля-продаж, розподіл та централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління об’єднаною енергетичною системою України та постачання електричної енергії, а також закупівлі електричної енергії на ринку “на добу наперед” та балансуючому ринку відповідно до положень Закону України “Про засади функціонування ринку електричної енергії України”; допоміжних послуг на ринку допоміжних послуг відповідно до положень Закону України “Про засади функціонування ринку електричної енергії України” та послуг з вирівнювання умов для конкуренції відповідно до положень Закону України “Про засади функціонування ринку електричної енергії України”. 
Поряд з цим, протягом січня-грудня 2013 року набрали чинності накази Мінекономрозвитку:
- “Про внесення змін до Порядку визначення предмета закупівлі” від 14.03.2013 № 246, зареєстрований в Мін’юсті 15.03.2013 за № 420/22952, розроблений з метою вирішення проблемних питань при визначенні предмета закупівлі під час закупівлі правових послуг безоплатної вторинної правової допомоги;
- “Про визнання такими, що втратили чинність, наказів Міністерства економіки України” від 16.07.2013 № 794, зареєстрований в Мін’юсті 31.07.2013 за № 1284/23816, розроблений з метою приведення підзаконних нормативно-правових
актів Мінекономіки у відповідність до вимог Закону;
- “Про внесення змін до Переліку товарів і послуг, які можуть закуповуватися за рамковими угодами” від 23.07.2013 № 855, зареєстрований в Мін’юсті України 13.08.2013 за № 1377/23909, який розроблено з метою приведення Переліку у відповідність із Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016:2010;
- “Про затвердження Порядку ведення реєстру електронних майданчиків та операторів електронних майданчиків і включення/(виключення) суб’єктів господарювання до/з такого реєстру” від 23.07.2013 № 856, зареєстрований в Мін’юсті за № 1388/23920 від 13.08.2013, розроблений на виконання вимог Закону України від 07.06.2012 № 4917-VI “Про внесення змін до Закону України
“Про здійснення державних закупівель” щодо впровадження процедури електронного реверсивного аукціону”.
- “Про внесення змін до Порядку визначення предмета закупівлі” від 16.12.2013 № 1489, зареєстрований в Мін’юсті 27.12.2013 за № 2218/24750, розроблений з метою установлення можливості визначення предмета закупівлі робіт і послуг з поточного ремонту з урахуванням та на основі ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 “Правила визначення вартості будівництва”, прийнятими наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 № 293.
Поряд з цим, з метою реалізації механізму закупівель за процедурою електронного реверсивного аукціону на практиці Міністерством протягом 2013 року велася робота з розробки відповідних проектів підзаконних нормативно-правових актів.
Одночасно, розуміючи важливість мінімізації внесення непослідовних та деструктивних змін до Закону та визначення шляхів подальшого удосконалення законодавства у сфері державних закупівель Мінекономрозвитку спільно з міжнародними експертами розроблено Стратегію розвитку державних закупівель в Україні (далі - Стратегія), яка включає основні шляхи розвитку системи державних закупівель на період до 2017 року, з урахуванням усіх її ключових аспектів: правова основа, інституційна структура, кадрове забезпечення, процедури та практики застосування тощо.
На даний час Стратегію включено як окремий розділ до Стратегії розвитку управління державними фінансами, яка затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 774.
 
Здійснення замовниками закупівель за державні кошти
 
Аналіз здійснення замовниками закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти у звітному періоді проведено на основі:
оприлюднених на загальнодержавному веб-порталі “Державні закупівлі”
(далі – веб-портал) даних щодо оголошень про проведення процедур закупівлі, оголошень про результати закупівель, повідомлень про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися;
державного статистичного спостереження за формою № 1 – торги “Звіт про проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти”, яку подали 100 головних розпорядників державних коштів;
інформації Держказначейства стосовно кількості попереджень про неналежне виконання бюджетного законодавства щодо взяття та/або реєстрації бюджетних зобов’язань (бюджетних фінансових зобов’язань) в частині виявлених порушень вимог у сфері закупівель;
інформації, поданої Антимонопольним комітетом України щодо розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель;
інформації Держфінінспекції, МВС, СБУ та Генеральної прокуратури щодо виявлених за результатами контрольних заходів порушень законодавства у сфері державних закупівель.
Так, за даними веб-порталу протягом січня – грудня 2013 року замовниками було опубліковано в інформаційному бюлетені “Вісник державних закупівель” та оприлюднено на веб-порталі 76 804 оголошення про проведення процедур закупівель, що на 34,01відсотка менше ніж у 2012 році. Частка оголошень про проведення конкурентних процедур закупівель складає 53,7 відсотка (Рис. 1). Аналіз цих оголошень свідчить, що з конкурентних процедур закупівель замовники найчастіше обирають відкриті торги (44,95 відсотка).
 
 
 
 
 
Структура оголошень про заплановані
процедури закупівлі у січні – грудні 2013 року


Рис. 1
Зменшення кількості оголошень, порівняно з попереднім роком, пов’язане зі змінами до Закону, відповідно до яких закупівлі згідно з вимогами Закону здійснюються підприємствами лише у випадку здійснення таких закупівель за державні кошти.
За результатами проведених процедур закупівлі замовниками на веб-порталі оприлюднено 76 684 оголошення про результати[1], з них: 43 139 оголошень (56,26 відсотків) – це оголошення про результати проведення відкритих та двоступеневих торгів, повідомлення про результати проведення попередньої кваліфікації, інформація про результати процедури запиту цінових пропозицій, а 33 545 оголошень (43,74 відсотка) – це інформація про результати закупівлі в одного учасника.
Загалом, проаналізувавши інформацію щодо оприлюднених оголошень про закупівлі, варто зазначити, що значна частка процедур закупівлі в одного учасника в загальній кількості проведених процедур закупівель за державні кошти пояснюється тим, що переважну більшість серед них складають закупівлі комунальних послуг, зокрема, газу природного та послуг з транспортування природного газу магістральними та розподільними трубопроводами; електричної енергії та послуг з постачання електроенергії; послуг з постачання водяної пари і гарячої води (послуг з постачання теплової енергії); послуг з водопостачання та водовідведення, поштових послуг, а також закупівля цінних паперів ПАТ “НАК “Нафтогаз України”.
Водночас позитивним фактором є зменшення частки відмінених процедур закупівлі або визнаних такими, що не відбулися (20,17 відсотків), що свідчить про збільшення кількості успішно завершених процедур закупівель. У 2012 році цей показник становив 24,55 відсотка. Основними причинами відміни торгів або визнання їх такими, що не відбулися, замовники зазначають:
подання для участі у торгах менше двох пропозицій конкурсних торгів;
допущення до оцінки пропозицій менше ніж двох учасників;
відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів відповідно до вимог Закону;
відсутність подальшої потреби у товарах, роботах або послугах;
неможливість усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель.
За результатами даних веб-порталу протягом аналізованого періоду було укладено договорів про закупівлю на загальну суму 209 556 825,79 тис. грн., з яких 59,16 відсотків припадає на договори про закупівлю, укладеними за результатами проведення конкурентних процедур, та 40,84 відсотків – на договори про закупівлю в результаті проведення процедури закупівлі в одного учасника. (Табл. 1)
 
Таблиця 1
Вартісна характеристика оголошень про результати процедур закупівлі,
оприлюднених на веб-порталі протягом січня – грудня 2013 року
тис. грн.
 
Процедура закупівлі
Загальна вартість укладених договорів на закупівлю товарів робіт і послуг за державні кошти
Відкриті торги 122 651 809,55
Двоступеневі торги 284 403,94
Запит цінових пропозицій 635 858,40
Попередня кваліфікація 401 364,00
Закупівлі в одного учасника 85 583 389,90
Усього 209 556 825,79
 
Поряд з цим, в структурі вартості договорів, укладених в результаті проведення процедури закупівлі в одного учасника найбільшу долю мають договори на закупівлю комунальних послуг, зокрема, газо-, тепло-, водо- та електропостачання (36 622 695,3 тис. гривень або 42,79 відсотка), договори про закупівлю ПАТ “НАК “Нафтогаз України”цінних паперів (16 596 709,8 тис. гривень або 19,39 відсотків) та договори на закупівлю поштових послуг (1 516 628,5 тис. гривень або 1,77 відсотка). Частка договорів на закупівлю інших предметів закупівлі становить 36,04 відсотків.
За даними Держстату у звітному періоді найбільш активними за кількістю проведення процедур закупівель за державні кошти були замовники, головними розпорядниками яких є Міненерговугілля (6 420 процедур), Донецька ОДА (5 972 процедури), Мінінфраструктури (5 040 процедур), Дніпропетровська ОДА (4 718 процедур), Одеська ОДА (4 141 процедура) та Фонд соцстрахування з тимчасової втрати працездатності (3 885 процедур).
У звітному періоді у процедурах закупівлі за державні кошти взяли участь 131 504 суб’єкта підприємницької діяльності, у тому числі у процедурах відкритих торгів - 82 584 учасника або 62,8 відсотка.
Учасниками процедур закупівель подано 198 861 пропозицію з урахуванням лотів, у тому числі 144 602 пропозиції для участі в процедурі відкритих торгів.
Протягом 2013 року 14,5 відсотків поданих учасниками пропозицій було відхилено замовниками як такі, що не відповідають вимогам документації конкурсних торгів (кваліфікаційній документації, запиту цінових пропозицій) та з підстав, що зазначені у статті 17 Закону.
Переможцями у процедурах закупівель, проведених протягом звітного періоду, стали 66 907 суб’єкта господарювання (проти 89 533 переможця у аналогічному періоді 2012 року), серед яких 44,38 відсотка – це учасники-переможці у процедурах відкритих торгів.
Серед укладених замовниками в результаті проведення процедур закупівель за державні кошти договорів 99,82 відсотків припадає на договори з вітчизняними суб’єктами господарювання, а 0,18 відсотка – на договори з іноземними постачальниками.
Отже, переважна більшість договорів про закупівлю за державні кошти укладається з вітчизняними учасниками.
Співвідношення кількості учасників, які подали пропозиції для участі у конкурентних процедурах закупівлі до кількості учасників – переможців у
січні – грудні 2013 року становило близько 2,85, що свідчить про забезпечення визначеного законодавством рівня конкуренції під час проведення процедур закупівель. У 2012 році цей показник становив 2,8.
Протягом звітного періоду замовниками складено річних планів закупівель на загальну суму 274 183 421,4 тис. гривень, що на 52 відсотка менше, ніж за аналогічний період 2012 року (571 583 400,3 тис. гривень). При цьому державними, казенними, комунальними підприємствами та господарськими товариствами, в яких державна або комунальна частка акцій перевищує 50 відсотків, було заплановано здійснити закупівлі на суму, відповідно 96 668 710,5 та 98 293 981,5 тис. гривень. У січні - грудні 2012 року обсяги закупівель, цієї категорії замовників, становили відповідно 194 393 309,3та 284 321 797,7тис. гривень. Таке зменшення обсягів закупівель є цілком очікуваним з огляду на зміни до Закону, що набрали чинності 05.08.2012, відповідно до яких закупівлі згідно з вимогами Закону здійснюються підприємствами лише у випадку здійснення таких закупівель за державні кошти.
За даними форми 1-торги протягом січня – грудня 2013 року укладено договорів на загальну суму 185 467 602,0 тис. грн., у тому числі Міненерговугілля та підвідомчими організаціями на 75 291 480,7 тис. гривень або 40,6 відсотків, Мінінфраструктури – 27 862 327,0 тис. гривень або 15,02 відсотків, Укравтодором – 13 661 196,4 тис. гривень або 7,37 відсотків, Київською місцевою державною адміністрацією – 4 743 790,7 тис. гривень або 2,56 відсотка, Дніпропетровською обласною державною адміністрацією – 4 000 374,0 тис. гривень або 2,16 відсотка, МОЗ – 3 909 757,3 тис. гривень або 2,11 відсотка та Донецькою обласною державною адміністрацією – 3 765 206,8 тис. гривень або 2,03 відсотка. (Рис. 2).
 
Структура розподілу коштів за укладеними договорами
у січні – грудні 2013 року в розрізі замовників

 

Рис. 2
Загальна сума фактичних видатків за договорами, що укладені за результатами процедур державних закупівель становить 79 743 051,3 тис. гривень, що складає       43 відсотка від загального обсягу укладених договорів. У січні – грудні 2012 року такі видатки складали 47,28 відсотків від загального обсягу укладених протягом цього періоду договорів на закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти.
Аналіз структури фактичних видатків за укладеними договорами у розрізі предметів закупівлі показує, що у звітному періоді замовниками на закупівлю товарів витрачено 60,8 відсотків загального обсягу коштів (з них товари вітчизняного виробництва – 84,1 відсотка), послуг – 34,12 відсотка та робіт – 5,1 відсотка. Тенденція щодо домінування закупівлі товарів є характерною для сфери державних закупівель.
У структурі джерел фінансування зобов’язань за договорами про закупівлю за державні кошти найбільші частки 30,2 відсотків та 26,78 відсотків становили кошти господарських товариств, в яких державна частка перевищує 50 відсотків та кошти Державного бюджету України відповідно. Крім того, вагому частку становлять кошти державних, казенних, комунальних підприємств – 22,06 відсотка та кошти місцевих бюджетів – 16,51 відсотків. Кошти Пенсійного фонду України, державних цільових фондів, державних та місцевих фондів, а також загальнообов’язкового державного соціального захисту інвалідів складають 2,98 відсотків.
До структури джерел фінансування також входять кошти Національного банку України – 0,27 відсотків та кошти державних кредитних ресурсів – 1,08 відсотка (Рис.3).
 
Структура джерел фінансування укладених договорів для закупівлі товарів, робіт і послуг у січні – грудні 2013 року

Рис. 3
 
Згідно з даними форми № 1 – торги у звітному періоді замовники для закупівлі товарів, робіт і послуг, які не підпадають під дію Закону (вартість предмета закупівлі менша порогових значень, встановлених Законом, а також предмети закупівлі, на які не поширюється дія Закону) уклали 1 836 047 договорів на загальну суму
95 277 575,2 тис. гривень. Найбільше було здійснено таких закупівель за кошти господарських товариств, в яких державна частка акцій перевищує 50 відсотків (Таблиця 2).
 
 
 
Таблиця 2
Структура договорів, укладених без застосування процедур
закупівель у січні – грудні 2013 року, за джерелами фінансування
 
Джерела фінансування Вартість укладених договорів, тис. грн. Частка коштів за укладеними договорами, %
Кошти Державного бюджету України 12 924 362,9 13,56
Кошти бюджету АР Крим 308 620,8 00,32
Кошти місцевих бюджетів 14 914 211,9 15,65
Кошти Національного банку України 1 448 395,4 1,52
Кошти державних цільових фондів, державних та місцевих фондів 26 868 0,03
Кошти Пенсійного фонду України 509 660,1 0,53
Кошти загальнообов’язкового державного соціального страхування, Фонду соціального захисту інвалідів 560 337,7 0,59
Кошти державних кредитних ресурсів 23 776,6 0,02
Кошти державних, казенних, комунальних підприємств 29 128 232,5 30,57
Кошти господарських товариств, в яких державна або комунальна частка акцій перевищує 50 відсотків 35 433 109,3 37,19
Всього 95 277 575,2 100
 
Діяльність контролюючих та правоохоронних органів
щодо виявлення порушень у сфері державних закупівель
 
За інформацією Держказначейства протягом січня - грудня 2013 року органами Казначейства надано 423 попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства щодо взяття та/або реєстрації бюджетних зобов’язань (бюджетних фінансових зобов’язань) в частині виявлених порушень вимог у сфері закупівель (далі - попередження) на загальну суму 407 991,4 тис. гривень, в тому числі по коштах, отриманих з державного бюджету – 85 попередження на суму 70 632,4 тис. гривень.
Серед основних порушень слід відмітити:
відсутність документів, передбачених Законом, або їх невідповідність встановленим законодавством вимогам щодо оформлення (36 попередження на суму 23 152,7 тис. гривень);
невідповідність укладеного договору про закупівлю звіту про результати проведення процедури закупівлі та річному плану закупівель (24 попередження на суму 21 963 тис. гривень);
здійснення закупівлі без застосування процедур, визначених Законом
(16 попереджень на суму 4 802,6 тис. гривень);
внесення змін до істотних умов договору про закупівлю, що суперечать вимогам частин п’ятої та шостої статті 40 Закону (11 попереджень на суму 24 143,7 тис. гривень);
поділ предмета закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів або застосування Закону (9 попередження на суму 13 348 тис. гривень);
відсутність річного плану закупівель (8 попереджень на суму 14 150 тис. гривень);
відображення недостовірних відомостей у звіті про результати проведення процедури закупівлі (5 попереджень на суму 2 314,4 тис. гривень);
договір про закупівлю укладено з порушенням строків, передбачених статтею 42 Закону (3 попередження на суму 1 887,4 тис. гривень);
неоприлюднення або порушення порядку оприлюднення інформації щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти відповідно до вимог законодавства (2 попередження на суму 1 095,4тис. гривень);
інші порушення (4 попередження на суму 3 465,7 тис. гривень).
Значна частка попереджень, наданих органами Казначейства, припадає на Головні управління Державної казначейської служби України у Донецькій, Харківській, Дніпропетровській та Вінницькій областях та становить 54,37 відсотків (231 попередження на загальну суму 161 190,7 тис. гривень), питому вагу 51,1 відсоток (118 попереджень на загальну суму 119 629,7 тис. гривень) яких складають попередження надані розпорядникам державних коштів у зв’язку із: відсутністю документів, передбачених частиною четвертою статті 7 Закону або їх невідповідністю встановленим законодавством вимог щодо оформлення; невідповідністю укладеного договору про закупівлю звіту про результати проведення процедури закупівлі та річному плану закупівель; внесення змін до істотних умов договору про закупівлю, що суперечать вимогам частин п’ятої та шостої статті 40 Закону.
Відповідно до інформації, наданої Держфінінспекцією за результатами контрольних заходів, проведених протягом січня – грудня 2013 року, виявлено низку порушень законодавства у сфері державних закупівель на загальну суму понад
1,7 млрд. гривень, з них понад 53,5 млн. гривень, що призвели до втрат державних ресурсів.
Серед порушень, виявлених під час проведення контрольних заходів Держфінінспекція зазначає, зокрема:
- здійснення закупівель без застосування процедур, визначених Законом;
- здійснення процедур закупівлі за відсутності комітету з конкурсних торгів;
- здійснення закупівель за завищеними цінами;
- допущення до оцінки пропозицій конкурсних торгів учасників процедури закупівлі, які не відповідають вимогам документації конкурсних торгів.
Про результати ревізій та порушення, виявлені Держфінінспекцією, поінформовано органи прокуратури, внутрішніх справ та служби безпеки.
За інформацією, поданою СБУ, типовими порушеннями законодавства у сфері державних закупівель, виявленими у ході контрольних заходів СБУ у 2013 році, зокрема є:
- здійснення поділу предмета закупівлі з метою уникнення процедур державних закупівель та визначення переможцем процедури конкретного учасника;
- змова між суб’єктами процедур закупівель на стадії формування бюджетних видатків та під час подання пропозицій конкурсних торгів;
- застосування дискримінаційного підходу під час складання документації конкурсних торгів та визначення переможця процедури, у зв’язку з чим переможцем стає конкретний учасник;
- застосування дискримінаційного підходу під час оцінки пропозицій конкурсних торгів;
- незаконне застосування процедури закупівлі в одного учасника.
За результатами контрольних заходів органами Служби безпеки України розпочато кримінальні провадження та поінформовано Антимонопольний комітет, Держфінінспекцію, Мінекономрозвитку та органи прокуратури.
Поряд з цим, згідно з повідомленням Генеральної прокуратури органами прокуратури протягом січня – грудня 2013 року у сфері державних закупівель внесено 1 760 подань, за якими відшкодовано 7,3 млн. гривень, притягнуто до відповідальності 1 715 посадових осіб органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування та розпочато 355 кримінальних проваджень.
Під час проведення перевірок у сфері державних закупівель органами прокуратури було виявлено такі порушення, зокрема як:
- підроблення документів членами комітетів конкурсних торгів та учасниками процедур закупівель;
- здійснення поділу предмету закупівлі;
- здійснення закупівель без застосування процедур, визначених Законом;
- завищення обсягів та вартості предмету закупівлі;
- здійснення закупівель за завищеними цінами;
- допущення до оцінки пропозицій конкурсних торгів учасників процедури закупівлі, які не відповідають вимогам документації конкурсних торгів;
- допущення до оцінки пропозицій конкурсних торгів учасників, які є пов’язаними особами з іншими учасниками процедури закупівлі.
Генеральною прокуратурою зазначено, що у сфері державних закупівель порушення стали можливими через неналежний контроль органів Держказначейства та Держфінінспекції за додержанням законодавства у сфері державних закупівель.
За інформацією МВС протягом січня - грудня 2013 року підрозділами Міністерства викрито 2 370 кримінальних правопорушень, що вчинені при проведенні державних закупівель та виконанні договірних зобов’язань, 1 319 особам оголошено про підозру у вчинені зазначених правопорушень, сума збитків склала 900 млн. гривень.
Типовими порушеннями законодавства у сфері державних закупівель, виявленими органами внутрішніх справ, зокрема є:
- фальсифікація документації конкурсних торгів та документації про результати їх проведення;
- змова між учасниками процедур закупівель;
- надання неправдивої інформації учасниками процедур закупівель;
- необґрунтоване застосування процедури закупівлі в одного учасника;
- здійснення поділу предмета закупівлі з метою уникнення процедур державних закупівель;
- виконання не в повному обсязі умов договору про закупівлю;
- здійснення поставки матеріальних цінностей, що не відповідають технічним вимогам;
- збільшення вартості та зміна предмету закупівлі за укладеними договорами про закупівлю.
Аналіз типових порушень свідчить, що причинами, які сприяли допущенню таких порушень, є недостатній рівень підготовки, недбалість та недобросовісність спеціалістів, відповідальних за проведення процедур закупівель, а також корупційні дії та зловживання.
Відповідно до статті 43 Закону відповідальність за порушення вимог Закону та нормативно-правових актів, розроблених відповідно до Закону, члени комітету з конкурсних торгів замовника несуть відповідальність згідно із законами України.
 
Діяльність Антимонопольного комітету України як органу оскарження
щодо розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель за січень – грудень 2013 року
 
За даними органу оскарження – постійно діючої адміністративної колегії з розгляду скарг протягом звітного періоду до Антимонопольного комітету України подано 1 182 скарги про порушення законодавства у сфері державних закупівель (таблиця 4).
Засвідчені в установленому порядку копії рішень за результатами розгляду скарг орган оскарження надсилає Уповноваженому органу, суб’єкту оскарження, замовнику, Державній казначейській службі України та редакції державного офіційного друкованого видання з питань державних закупівель.
Водночас рішення щодо розгляду скарг оприлюднюються на офіційному
веб-сайті АМКУ та на веб-порталі з питань державних закупівель.
 
Таблиця 3
Інформація органу оскарження щодо кількості
скарг та прийнятих рішень у січні - грудні
2013 року
та порівняння наведених даних з аналогічним періодом 2012 року

 
Інформація щодо скарг Кількість
2012 2013
Подано скарг 787 1 182
Прийнято скарг до розгляду 712 1 024
Відмовлено у задоволенні скарг (у тому числі, скарг, що надійшли у попередні періоди) 171 341
Задоволено скарг (повністю та частково) (у тому числі, скарг, що надійшли у попередні періоди) 338 467
Повернуто скарг без розгляду за рішенням Колегії, у тому числі скарг, що надійшли у попередні періоди 62 122
Припинено розгляд 66 96
 
У процесі виконання Антимонопольним комітетом функцій органу оскарження відповідно до Закону виявлені такі типові порушення замовниками вимог законодавства у сфері державних закупівель під час проведення ними процедур закупівель за державні кошти:
перша категорія порушень – складання замовниками документації конкурсних торгів з порушенням основних принципів державних закупівель, визначених Законом, зокрема:
встановлення непрозорих та нечітких технічних і кваліфікаційних вимог документації конкурсних торгів;
штучне розширення предмета закупівлі (невиправдане об’єднання товару/послуг в один лот/предмет закупівлі; нечітке, загальне визначення предмета закупівлі);
штучне звуження предмета закупівлі (зайва деталізація предмета закупівлі);
помилки під час складення документації конкурсних торгів (невідповідність додатків документації конкурсних торгів основним вимогам документації конкурсних торгів, невірно визначені строки подання пропозицій конкурсних торгів тощо);
друга категорія порушень – процедурні порушення з боку замовника, зокрема:
порушення порядку оприлюднення/опублікування інформації про закупівлю;
неправомірне відхилення пропозицій конкурсних торгів учасників процедури закупівлі;
неправомірне визначення переможця процедури закупівлі;
допущення до оцінки пропозицій конкурсних торгів учасників процедури закупівлі, які не відповідають вимогам документації конкурсних торгів;
укладення договорів про закупівлю з порушенням строків, визначених Законом (у тому числі під час процедури оскарження).
За результатами аналізу рішень органу оскарження щодо задоволених скарг, як правило, приймаються рішення, якими зобов’язують замовників:
- внести зміни до документації конкурсних торгів з метою усунення дискримінаційних вимог;
- скасувати прийняті рішення та завершити процедуру відповідно до вимог Закону;
- відмінити процедуру закупівлі. 
Рішення органу оскарження обов'язково публікуються в державному  офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та оприлюднюються на веб-порталі Антимонопольного комітету України.
 
Діяльність Уповноваженого органу у сфері державних закупівель
 
Основні функції Уповноваженого органу у сфері державних закупівель (Мінекономрозвитку) визначені у статті 8 Закону, серед яких, зокрема, надання роз’яснень щодо порядку застосування законодавства у сфері закупівель, взаємодія з громадськістю, здійснення моніторингу державних закупівель.
Упродовж січня – грудня 2013 року до Міністерства надійшло 1299 запитів від замовників, учасників, контролюючих органів щодо застосування норм законодавства у сфері державних закупівель. На ці запити надано 1281 лист-роз’яснення. При цьому найбільш актуальні питання, з якими звертаються суб’єкти сфери державних закупівель, висвітлені у роз’ясненнях, розміщених на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку. Крім того, співробітниками Міністерства надаються консультації та методологічна допомога суб’єктам сфери державних закупівель у телефонному режимі.
Серед питань, з якими звертались суб’єкти сфери державних закупівель, можна виділити наступні:
- щодо продовження строків дії договорів відповідно до частини шостої        статті 40 Закону;
- щодо здійснення процедур закупівель відповідно до тимчасового та постійного кошторисів;
- щодо визначення предмета закупівлі у зв’язку з набранням чинності наказу Мінекономрозвитку “Про внесення змін до Порядку визначення предмета закупівлі” від 19.12.2012 № 1449;
- щодо здійснення закупівель за рамковими угодами;
- щодо зміни істотних умов договору про закупівлю;
- щодо розповсюдження дії Закону на підприємства;
- щодо здійснення процедур закупівель на додатково отримані (зекономлені) кошти;
- щодо придбання, оренди землі, будівель, іншого нерухомого майна або майнових прав на землю, будівель, іншого нерухомого майна;
- щодо здійснення процедур закупівель замовниками у розумінні Закону України “Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності”;
- щодо планування закупівель та проведення процедур закупівель на наступний рік.
Представниками Міністерства та міжнародними експертами в рамках пілотного проекту щодо закупівель за рамковими угодами надавалася практична та методологічна підтримка у запровадженні необхідних організаційно-технологічних кроків для практичного здійснення закупівель за рамковими угодами.
Також у звітному періоді експертами проекту ЄС “Гармонізація системи захисту конкуренції та системи державних закупівель в Україні зі стандартами ЄС” (далі – проект ЄС) за участі Міністерства було проведено семінари для суб’єктів сфери державних закупівель щодо ознайомлення з найкращими світовими практиками у сфері державних закупівель та їх впровадження в Україні.
Відповідно до пункту 3-1 частини другої статті 8 Закону Міністерство проводить моніторинг державних закупівель. Порядок здійснення моніторингу державних закупівель встановлений наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011
№ 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115.
Висновки за результатами моніторингу закупівель оприлюднюються на
веб-сайті Мінекономрозвитку для загального доступу, що, в свою чергу, дає можливість користувачам ознайомлюватись з ними та враховувати виявлені порушення при здійснені власних процедур закупівель.
За результатами здійсненого у звітному періоді моніторингу Мінекономрозвитку підготовлено та надіслано 885 висновків, а саме:
За результатами моніторингу за ініціативою Мінекономрозвитку надано 796 висновків, у тому числі:
-     щодо виявлених порушень вимог законодавства у сфері державних
закупівель – 378;
-     щодо відповідності вимогам законодавства у сфері державних
закупівель – 418;
-     За результатами моніторингу за зверненням замовника надано 89 висновків, у тому числі:
-     щодо виявлених порушень вимог законодавства у сфері державних
закупівель – 5;
-     щодо відповідності вимогам законодавства у сфері державних
закупівель – 84.
Протягом січня – грудня 2013 року за результатами проведеного моніторингу Мінекономрозвитку направило до правоохоронних та контролюючих органів 250 висновків щодо виявлених порушень вимог законодавства у сфері державних закупівель.
Крім того, співробітниками Міністерства постійно проводяться консультації та зустрічі із замовниками, під час яких одним з питань, що розглядається, є практичні аспекти проведення моніторингу закупівель, встановлення порушень, виправлення та недопущення їх замовниками у майбутньому.
Водночас Мінекономрозвитку продовжує роботу щодо міжнародної співпраці з питань державних закупівель.
У звітному періоді Міністерство брало активну участь у переговорних процесах щодо створення зони вільної торгівлі між Україною та Канадою та по приєднанню України до Угоди про державні закупівлі в рамках СОТ.
Зокрема в режимі відеоконференцій проведено роботу з канадською стороною щодо уточнення окремих положень розділу “Державні закупівлі” проекту Угоди про створення зони вільної торгівлі між Україною та Канадою.
Крім цього, фахівцями Мінекономрозвитку проводилась робота щодо підготовки оновленої пропозиції України щодо приєднання до Угоди СОТ про державні закупівлі з урахуванням коментарів окремих країн – членів цієї Угоди, висловлених до початкової пропозиції України, яку в грудні 2012 року було передано на розгляд до Комітету СОТ.
Ураховуючи викладене, Мінекономрозвитку продовжує активно здійснювати заходи щодо належного виконання функцій Уповноваженого органу у сфері державних закупівель.
 
 


[1]Перевищення кількості оголошень про результати процедур закупівель над кількістю оголошень про заплановані процедури закупівель пов’язане з тим, що на відміну від оголошень про заплановану закупівлю, у разі проведення закупівлі за декількома лотами, Законом передбачена можливість розміщення оголошень про результати закупівлі за окремими лотами.