Інформаційний бюлетень «Редукціон» № 9-10-11 (139-140-141) — жовтень, листопад, грудень 2017 року
Інформаційний бюлетень «Редукціон» № 9-10-11 (139-140-141) — жовтень, листопад, грудень 2017 року


  


Чи готова Україна до запровадження електронних державних закупівельІБ «Редукціон» вітає читачів!
Уже настало літо — сезон відпусток. Проте це не про нас! Редакції
ІБ «Редукціон» не до відпочинку, оскільки наше завдання — інформу-
вати читачів про найважливіші події галузі цілий рік, бо й закупівлі
держава проводить цілий рік. А писати нам є про що: за час, що прой-
шов з моменту виходу попереднього номера, було прийнято декілька
важливих нормативно-правових актів, сталося багато важливих по-
дій, відбулося кілька конференцій та круглих столів.
Як завжди, наш випуск починається з актуальних та найважливі-
ших подій України та світу, що сталися в галузі протягом останнього мі-
сяця. Одна лише новина про те, що Кабмін готує нову редакцію Закону
про держзакупівлі викликає неабиякий інтерес у фахівців. До того ж,
ми зробили дайджест новин Білорусі, щоб читачі мали змогу порівняти
ситуацію з держзакупівлями в нашій країні та в сусідів. Також наші
спеціалісти підготували добірку актуальних законів та нормативно-
правових актів.
Серед ключових рубрик у нас вже традиційно йдуть «Огляд подій» та
«Громадський моніторинг». Там Ви можете прочитати про дві конфе-
ренції: «Дуалістична система регулювання державних закупівель» (м.
Київ) та «Громадський контроль закупівель: чи можливий системний
діалог із владою?» (м. Харків). Останній захід є для нас особливо важ-
ливим — і через саму його тему, і через те, що ІБ «Редукціон» здійснює
його інформаційну підтримку. У цьому ж контексті йде важливий мате-
ріал «Що приховує ДП «Південна залізниця» від громадськості?».
Рубрики «Аналіз судових скарг» та «Огляд скарг АМКУ» в нас також
є традиційними, але цього разу дещо відрізняються від попередніх.
Огляд скарг Антимонопольного комітету України в нас присвячено
темі закупівель ліків. Цю вкрай важливу тему ми порушили минулого
разу та продовжуємо її моніторити. Що стосується судових справ, то
цього разу ми з нашим постійним експертом, тренером з державних
закупівель Миколою Дворніченком розбиратимемось у питанні «сус-
пільного інтересу». Точніше — як його трактують українські суди.
Окрім цього, ми пропонуємо читачам такі цікаві та важливі статті,
як «Електронні державні закупівлі: пошук українського шляху», «Анти-
корупційна програма — новація для замовників і учасників торгів» та
«Прозоро все. Грузинські реформатори про зміну системи держзаку-
півель в Україні».
Усе це та багато іншого наші читачі можуть знайти на сторінках ІБ
«Редукціон».
Читайте та перечитуйте!
Бажаємо Вам миру та злагоди!
Редакція Інформаційного бюлетеня «Редукціон»

З М І С Т
«ІБ Редукціон» / № 5-6 (111-112) — травень-червень 2015
Періодичність видання — 1 раз на місяць, видається
з березня 2006 р.
1. НОВИНИ 2
2. ОГЛЯД ЗАКОНОДАВСТВА
Огляд нормативно-правових
актів. Олена Лахно . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
3. АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВСТВА
Огляд проектів нормативно-правових
актів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
4. ОГЛЯД СКАРГ
Ціна життя. Нюанси закупівель устаткування
для гемодіалізу. Андрій Попов . . . . . . . . . . . 10
5. АНАЛІЗ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ
«Помилувати не можна засудити», або
Як суди тлумачать дефініцію «суспільний
інтерес»? Андрій Попов . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
6. ПУБЛІЦИСТИКА
Що приховує ДП «Піденна залізниця» від
громадськості? Владислав Зубар,
Сергій Трунов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
7. ОГЛЯД ПОДІЙ
Громадський контроль закупівель:
чи можливий системний діалог із владою?
За матеріалами круглого
столу. Владислав Зубар . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Дуалістична система регулювання
державних закупівель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
8. ПРАКТИКУМ. КОНСУЛЬТАЦІЇ
Цілі регулювання державних
закупівель та майбутній
розвиток. Стін Бруун-Нільсен . . . . . . . . . . . . 45
Електронні державні закупівлі:
пошук українського
шляху. Олександр Шатковський,
Грем Файвеш . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Прозоро все.
Грузинські реформатори про зміну
системи держзакупівель
в Україні. Галина Титиш . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Документація конкурсних торгів:
кваліфікаційні
критерії. Ірина Власенко,
Любомира Лавринець . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Переговорна процедура
у державних закупівлях:
застосувати — не проблема. Ірина Власенко,
Любомира Лавринець . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Антикорупційна програма —
новація для замовників
і учасників торгів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
9. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД
Контрактна система:
роздуми на тему. Ольга Бєляєва . . . . . . . . . 80
10. ГРОМАДСЬКИЙ МОНІТОРИНГ
Громадський контроль і моніторинг
під час розкриття пропозицій учасників
у квітні-червні 2015 року. Сергій Трунов . . 83