Інформаційний бюлетень «Редукціон» № 9-10-11 (139-140-141) — жовтень, листопад, грудень 2017 року
Інформаційний бюлетень «Редукціон» № 9-10-11 (139-140-141) — жовтень, листопад, грудень 2017 року


  


Відсутність Моніторингу державних закупівель з боку Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, це

З М І С Т
«ІБ Редукціон» /
№ 11-12 (117-118) — листопад–грудень 2015
Періодичність видання — 1 раз на місяць, видається
з березня 2006 р.
1. НОВИНИ 2
2. ЗАКОНОДАВСТВО
Щодо внесених змін до Закону України
«Про особливості здійснення закупівель
в окремих сферах господарської
діяльності» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Щодо закупівлі природного газу та послуг
з розподілу природного газу . . . . . . . . . . . . . . . 13
Щодо застосування статей 17, 23, 31
Закону України «Про здійснення
державних закупівель» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Щодо виправлення технічних (механічних)
помилок, допущених комітетом з конкурсних
торгів при заповненні форм документів
у сфері державних закупівель після
їх оприлюднення на веб-порталі
Уповноваженого органу . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Наказ № 1474 «Про внесення змін
до Порядку визначення предмета
закупівлі» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Угода про державні закупівлі . . . . . . . . . . . . . . 20
3. ПУБЛІЦИСТИКА
Світова організація торгівлі (СОТ) . . . . . . . . . . . . 37
Україна і СОТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Інформація щодо укладення угод про
вільнуторгівлю з окремими країнами
світу та угрупованнями . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Чи допоможе СОТ подолати корупцію
в держзакупівлях? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Зворотний бік угод про вільну торгівлю . . . . . . . 41
Український бізнес найближчим часом
отримає доступ до ринку державних
закупівель країн — учасниць GPA . . . . . . . . . . . . 44
Україна активно використовує інструменти
СОТ для захисту вітчизняних товаровиробників
на зовнішніх ринках – Айварас Абромавичус . 45
Приєднання України до Угоди СОТ
про державні закупівлі надасть можливість
українським підприємцям брати учать
у зарубіжних тендерах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Країни — учасниці СОТ підтримали приєднання
України до Угоди про державні закупівлі . . . . . . 46
Комітет СОТ із державних закупівель . . . . . . . . . 46
Угода про асоціацію між ЄС та Україною.
Короткий посібник з Угоди про асоціацію . . . . . 47
4. ОГЛЯД ПОДІЙ
Державні закупівлі:
нові стратегії — старі проблеми. Андрій Попов,
Вадим Гришекін . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
5. ІНТЕРВ’Ю
Сергій Даніелян:
Лікарські засоби вже коштують занадто дорого,
щоб вартість їх підвищувати ще на 15 % . . . . . . . . 65
Як IT-активісти протягом двох років
на гроші Сороса створили те, що державі
не вдалось і протягом 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
6. ПРАКТИКУМ. КОНСУЛЬТАЦІЇ
Тендери-2015. Хто заробив
на державних закупівлях у листопаді . . . . . . . 69
Централізовані закупівлі: досвід ЄС
підтверджує доцільність. Дана Мітеа,
Олександр Шатковський . . . . . . . . . . . . . . . . 71
7. АНАЛІЗ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ
Огляд української судової практики як джерело
тлумачення законодавства про державні
закупівлі. Микола Дворніченко . . . . . . . . . . . . . 79
Контроль контролерів:
чи можна «зловити» АМКУ на помилці?
Та ще й заробити на цьому…. Андрій Попов . . . 86
8. ОГЛЯД СКАРГ
Напівперемога, або Як АМКУ розбирався
з закупівлею сигналізації для Управління
ДСО в Київській області. Андрій Попов . . . . 92

Шановні читачі!
Останні два місяці поточного року виявилися вкрай напруженими.
Після вересневих змін у держзакупівельному законодавстві України та
ознайомлення з цими змінами всіх суб’єктів закупівельного процесу
прийшли типові проблеми закінчення бюджетного року — проведення
закупівель на кошти, що додатково виділені або заощаджені замовни-
ками торгів, та закупівлі на 2016 рік. Що стосується першої частини,
то ці проблеми вирішувалися досить швидко, бо департамент регуля-
ції державних закупівель МЕРТ своєчасно роз’яснював питання, що
виникали в замовників і учасників торгів, на своєму міністерському
сайті, а також на сайті Центру підтримки департаменту регулювання
державних закупівель: http://help.vdz.ua/ .
Друга частина проблем стосується і подальшого реформування
сфери державних закупівель через законопроект «Про здійснення пу-
блічних закупівель», і доступу на ринок країн ЄС з 1 січня 2016 року,
і підписання Угоди про державні закупівлі СОТ, і заміни класифікато-
ра товарів і послуг на класифікатор CPV (знайомтеся з наказом МЕРТ
№ 1474 «Про внесення змін до Порядку визначення предмета заку-
півлі» від 19.11.2015). Свій погляд щодо зазначених питань ми викла-
ли на шпальтах нашого бюлетеня.
Важливі проблеми галузі державних закупівель було висвітлено
23 листопада 2015 року в Комітеті з питань економічної політики Вер-
ховної Ради України, де відбувся круглий стіл за темою: «Регулювання
державних закупівель», а також у ході організованої Проектом ЄС «Гар-
монізація системи державних закупівель в Україні зі стандартами ЄС»
міжнародної конференції «Стратегічні напрями реформи державних
закупівель в Україні — вимір ЄС, останні зрушення та основні викли-
ки», що проходила 27 листопада в Києві. Ми надаємо в журналі огляд
за результатами цих заходів.
На зазначених двох заходах, дуже важливих для сфери державних
закупівель, лунали, зокрема, різні думки щодо послідовного переходу
на нову модель електронних закупівель. Сама тема жваво обговорю-
ється в суспільстві. Необхідність доопрацювання концепції публічних
закупівель і розвиток електронних закупівель знайшли своє відобра-
ження в законотворчості. З’явивився урядовий законопроект № 3559,
а також законопроект народного депутата Кошелєвої А. В., що є, по суті,
альтернативним урядовому і має на меті продовження законотворчого
процесу щодо запровадження вже в наступному році всеукраїнської
системи електронних закупівель. У Верховній Раді України зареєстро-
вано законопроект за номером 3637 від 11.12.2015 про внесення
змін до Закону України «Про здійснення державних закупівель» щодо
електронних закупівель.
Хотілося б звернути увагу читачів на статтю «Централізовані закупів-
лі: досвід ЄС підтверджує доцільність» авторства Дани Мітеа, експерта
Проекту ЄС «Гармонізація системи державних закупівель в Україні зі
стандартами ЄС», та Олександра Шатковського, старшого експерта
Проекту. Велику кількість торгів, повторюваних щорічно, можна про-
водити централізовано, що допоможе заощадити кошти і створить за
певних умов більше прозорості в закупівлях, зазначають автори.
Хочемо також звернути увагу на міжнародну інформацію: по-перше,
це зміна порогів закупівель у країнах ЄС, а по-друге, нове держзакупі-
вельне законодавство в Казахстані.
Шановні читачі, Різдво Хрістове і Новий рік — уже на підході! Бажа-
ємо всім вам у новому році спрощення закупівель, професіоналізації
державних закупівель. Щоб на кожний предмет закупівлі були кошти і
щоб платили їх вчасно, а ті блага, які було заплановано, щоб було отри-
мано в якнайкращому гатунку. Хай Вам кожному щастить, а ми для Вас
будемо готувати цікаві матеріали, більше практичних порад, при цьому
не будемо забувати про нові зміни в законодавстві та про найкращий
світовий досвід!
Редакція Інформаційного бюлетеня «Редукціон»