Інформаційний бюлетень «Редукціон» № 9-10-11 (139-140-141) — жовтень, листопад, грудень 2017 року
Інформаційний бюлетень «Редукціон» № 9-10-11 (139-140-141) — жовтень, листопад, грудень 2017 року


  


Яку процедуру закупівлі Ви найчастіше використовуєте?«ІБ Редукціон» / № 4 (110) — квітень 2015
Періодичність видання — 1 раз на місяць, видається
з березня 2006 р.
1. НОВИНИ 2
2. ОГЛЯД ЗАКОНОДАВСТВА
Лист-роз’яснення щодо зміни істотних
умов договору про закупівлю
№ 3302-05/ 11398-07 від 07.04.2015 . . . . . .4
Внесення змін до статті 39 підписане
Президентом України 14.04.2015 р. . . . . . . . .6
3. АНАЛІЗ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ
Час проти грошей. До питання
про державні закупівлі
в медичній галузі. Андрій Попов . . . . . . . . . . .7
4. ГРОМАДСЬКИЙ МОНІТОРИНГ
Громадська варта
держзакупівель. Владислав Зубар . . . . . . . 15
5. ОГЛЯД ПОДІЙ
Рецепт удосконалення державних
закупівель від ДП «Зовнішторгвидав»
(за результатами круглого
столу). Андрій Березинець . . . . . . . . . . . . . . 19
6. ПУБЛІЦИСТИКА
Кроки перебудови медичної галузі.
До питання проведення медичної
реформи. Андрій Березинець . . . . . . . . . . . 22
Дайджест:
Сьогодення Антимонопольного
комітету України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
7. МЕДІА-ВАРТА
Закупівля бензину та дизельного пального
для трамвайного депо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Обробляння вигрібних ям у Харківському
районі під загрозою! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
8. ПРИМІТКИ СЕКРЕТАРЕВІ КОМІТЕТУ
З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
ЗВІТ щодо аналізу функціонування
системи державних закупівель
у січні-грудні 2014 року . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
ІБ «Редукціон» вітає читачів!
Як завжди, редакція нашого видання для нового числа часопису
підготувала багато цікавого та корисного. Традиційна рубрика «Нови-
ни» пропонує актуальні на сьогодні новини галузі державних закупі-
вель України та світу.
Рубрика «Огляд законодавства» подає найзлободеннішу інформа-
цію про зміни в законах та про нові нормативно-правові акти. Напри-
клад, цього разу ми підготували «Лист-роз’яснення щодо зміни істотних
умов договору про закупівлю № 3302-05/ 11398-07 від 07.04.2015»
та перелік змін до статті 39 Закону України «Про здійснення держав-
них закупівель», що були підписані Президентом України 14 квітня
цього року.
За рубрикою «Огляд подій» надруковано опис круглого столу, орга-
нізованого ДП «Зовнішторгвидав». Круглий стіл, що проходив у м. Ки-
єві 3 квітня 2015 року, зібрав багато експертів та чиновників сфери
державних закупівель — представників Міністерства економічного
розвитку і торгівлі, Міністерства охорони здоров’я, Антимонопольно-
го комітету України, Апарату Верховної Ради України, замовників та
учасників державних закупівель, а також громадських організацій,
таких як «Центр політичних студій та аналітики», «Трансперенсі Інтер-
нешнл Україна».
Рубрики «Аналіз судової практики» та «Публіцистика» йдуть блоком,
темою якого є реформа та закупівлі в системі медичних закупівель. У
статті «Час проти грошей. До питання про державні закупівлі в медич-
ній галузі» ми за допомогою відомого тренера з державних закупівель
Миколи Дворніченка розбираємо кілька прикладів щодо закупівлі ме-
дичного обладнання. У матеріалі «Кроки перебудови медичної галузі.
До питання проведення медичної реформи» цю тему розглянуто більш
детально.
Наступним блоком ідуть рубрики «Громадський моніторинг» та «Ме-
діа-варта». Відкриває тему моніторингу стаття головного редактора ІБ
«Редукціон» Владислава Зубара за темою «Громадська варта держза-
купівель», а продовжують матеріали «Закупівля бензину та дизельного
пального для трамвайного депо» та «Обробляння вигрібних ям у Хар-
ківському районі під загрозою!».
На завершення журналу — рубрика «Примітки секретареві комітету
з конкурсних торгів», у якій міститься «Звіт щодо аналізу функціонуван-
ня системи державних закупівель у січні-грудні 2014 року».
Бажаємо Вам приємного та корисного знайомства з опубліковани-
ми матеріалами.
Редакція Інформаційного бюлетеня «Редукціон
».